SYSTÉM GEOCOLLECT

Vaše elektrárna se nachází 1,50 metru pod zemí

GeoCollect přeměňuje nízkopotenciální teplo zemského jádra nacházející se jen 1,5-2m pod povrchem země na teplo vhodné pro vytápění či chlazení.
10 modulů GeoCollect zapojených do jedné série (větve) a zakopaných do země dosáhne výkonu 1 kW. *
Běžná tepelná ztráta novostavby rodinného domu o vytápěné ploše 150 m² je asi 8 kW. Aby tuto ztrátu Vaše tepelné čerpadlo pokrylo, budete potřebovat extrakční kapacitu dosahující hodnoty 6 kW, tj. 6 větví, rozložených na ploše 42 m².

POROVNÁNÍ PLOCH

Modrá barva: plocha, kterou vyžadují konvenční podpovrchové geotermální systémy
Červená barva: plocha, kterou vyžaduje geotermální absorpční systém GeoCollect

Obr. 1

Obr. 1 – Výkopy vedené paralelně se zdmi domu: Využívají se výkopy vedené paralelně se zdmi domu – tímto způsobem se výkopy dotknou jen malé plochy nemovitosti.

Obr. 2 – Užitkové výkopy: pro pokládku lze využít stávající výkopy a běžné výkopové práce v okolí domu (jako například kanalizaci, elektrické vedení, napojení na anténu apod.). Tepelné geotermální výměníky pak budou využívat například teplo odpadních vod.

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 3 – Svahy: Úzké výkopy, do kterých se následně uloží geotermální absorpční moduly lze velmi jednoduše zapustit i do svahů (uměle vytvořených teras i přírodních svahů).

Obr. 4 – Parkovací plochy: Zapojené absorpční moduly lze velmi jednoduše umístit i pod parkovací plochy s nezpevněným přírodním povrchem.

Obr. 4

FYZIKÁLNÍ PRINCIPY

Geotermální absorpční moduly GeoCollect využívají cennou energii z okolní půdy. Správným nastavením velikosti systému lze zajistit spolehlivou regeneraci půdy nacházející se v bezprostředním okolí modulů.

Geotermální absorpční moduly GeoCollect představují efektivní a cenově výhodnou alternativu k zemním sondám. Tento systém má ve srovnání s běžnými plošnými kolektory výrazně menší nároky na plochu.

Funkce – extrakční kapacita

Absorbéry GeoCollect mohou dosahovat své efektivní extrakční kapacity především díky optimální konstrukci povrchu a tenkovrstvého a turbulentního proudění (na principu nízkého průtoku).
Vertikálně instalované absorbéry GeoCollect čerpají energii z velkého objemu půdy – zaujímajícího přibližně 0,5 m na vodorovné a 0,4 m na svislé ose. Toto uspořádání umožňuje výrazným způsobem snížit nároky na využitou plochu (vzdálenost mezi jednotlivými absorbéry je 0,7 m), při zachování extrakční kapacity půdy vy výši 142,61 W/m2.
Tento údaj platí pro více než 95% typů půd v České a Slovenské Republice.

K určení přesných hodnot je možné využít tabulku s normovanými hodnotami, která je přiložena k technickému manuálu, stejně jako hodnotu možné extrakční kapacity a počet provozních hodin.
V případě suchých štěrkopísků je třeba aplikovat dodatečná opatření k udržení vlhkosti půdy, jako např. kropení dešťovou vodou, použití fóliové podložky atp.

Typická teplotní křivka na začátku a na vrcholu topné sezóny
Období
září / říjen
Teplota před spuštěním tepelného čerpadla
Teplota po půlhodinovém provozu tepelného čerpadla
Teplota po jedné hodině provozu tepelného čerpadla
Teplota po jedné hodině od odstavení tepelného čerpadlaTeplota po dvou hodinách od odstavení tepelného čerpadla
WQA

(vyústění tepelného čerpadla)
12 °C8 °C7 °C10 °C11 °C
WQE

(přívod do tepelného čerpadla)
12 °C11 °C10 °C10 °C11 °C
Období

leden / únor
Teplota před spuštěním tepelného čerpadlaTeplota po půlhodinovém provozu tepelného čerpadlaTeplota po jedné hodině provozu tepelného čerpadlaTeplota po jedné hodině od odstavení tepelného čerpadlaTeplota po dvou hodinách od odstavení tepelného čerpadla
WQA

(vyústění tepelného čerpadla)
3 °C-2 °C-4 °C1,9 °C2,5 °C
WQE

(přívod do tepelného
3 °C1 °C-1 °C2,1 °C2,6 °C

Velmi rádi Vám poradíme s výběrem systému získávání energie, který je moderní, trvale efektivní a zcela uzpůsobený Vašim potřebám.